Få undersøgt og ordnet din kloak af en autoriseret kloakmester

Som hus eller sommerhusejer er det dit ansvar, at sikre at din del af kloaksystemet er i orden. Er du i tvivl om der er et hul, at det er stoppet eller noget tredje skal du kontakte en kloakmester og få ham til at lave en TV-inspektion. Du må ikke selv lave kloakarbejde og du bør sikre dig at det er en autoriseret kloakmester, der står for inspektionen og evt. udbedrelse. Det kan f.eks. være en kloakmester i Silkeborg.

Det er ikke alle huse der er tilknyttet kloaksystemet. Især sommerhusområder og tyndt besatte boligområder, er endnu ikke blevet tilknyttet. Her kommer den autoriseret kloakmester i stedet og tømmer tanken et par gange om året efter aftale.

Vores relative nye kloaksystem

De fleste mennesker tænker i dag ikke over at vores kloaksystem er en relativ ny opfindelse og kun er omkring 150 år gammel. Før kørte der i byområderne hestevogne rundt og samlede afføring og affald op. Det var altid en god ide at være på god fod med de mænd der kørte rundt, da de elles kunne komme til at spilde på vejen fra toilettet til hestevognen.

I København blev det hele kørt ud til Amager og det er fra dengang, at øen fik sit meget lidt flatterende navn, lorteøen. Senere kunne de omkringliggende gårde så hente gødning til deres marker.

Kloakker og rotter

Hvis du har mistanke om at der er rotter i kloakken eller på din grund, har du pligt til at melde det til kommunen, som så sætter en rottebekæmper ud til din ejendom. Det er gratis at kontakte kommunen og få en rottebekæmper ud. Det betales via skatten. Rotter skal bekæmpe, da de udgør en sundhedsfarer for mennesker, da de kan sprede sygdom. Fra rotter til mennesker. Samtidig formere rotter sig med lynets hast. 2 rotter kan på få måneder blive til 400.