Hvordan kan en bedemand hjælpe mig som efterlevende?

Mange tror, at en bedemands opgaver udelukkende begrænser sig til at klargøre den afdøde og lægge vedkommende i kiste samt transportere denne mellem hjem, kirke og kapel. Dette er da også bedemandens første og fremmeste opgave i forbindelse med et dødsfald – og formodentlig første gang, du møder bedemanden. I denne forbindelse kan du med fordel tage en snak med vedkommende – for han eller hun kan nemlig hjælpe dig med langt mere.

Vælg en lokal bedemand i forbindelse med begravelse og bisættelse

Du bør altid vælge en bedemand, som residerer i det område, hvor den afdøde skal begraves eller bisættes. En lokal kendt bedemand vil have de bedste forudsætninger for at udføre sit arbejde. En del af bedemandens opgaver hidrører nemlig fra lokal området.

For eksempel er det en stor fordel, hvis din bedemand på forhånd har god kontakt til præsent og til kirke kontoret i det sogn, hvor bisættelsen eller begravelsen skal foregå. Samtidig vil en bedemand med et stort kendskab til – og mange kontakter i – lokal området hurtigt kunne finde en kro, et forsamlingshus eller anden form for gæstgiveri, som kan lægge lokaler til eventuel gravøl, frokost eller reception efter selve ceremonien.

Bedemanden som administrativ hjælper

Din bedemand kan også hjælpe dig med meget af det besværlige papir arbejde, som opstår i kølvandet på en begravelse. Blandt andet kan bedemanden være en god hjælp, når der skal indhentes begravelses hjælp fra kommunen, eller fra den afdødes egne private forsikring, pensions ordning eller Sygeforsikringen Danmark. Og så kan bedemanden efter dit ønske udfærdige en dødsannonce, og sørge for at denne bliver indrykket i relevante dagblade og aviser.

Hvis du leder efter hjæp til bisættelse og begravelse i det vestlige sjælland. kan du med fordel kontakte Bedemand  Berner - din bedemand i Kalundborg. Du kan læse mere, og kontakte bedemanden, på hjemmesiden bedemand-berner.dk