Lad eksperter holde dine kloakker fri for slam og fedtklumper

23 februar 2023 Anna Marie Aggerholm

Lad aldrig dine kloakker og eventuelle septiktanke tilstoppe helt – de bør tømmes regelmæssigt for at forhindre “propper”

Hvis du ind imellem oplever, at dine kloakrør, pumpebrønde eller septiktank tilstopper, vil det være en god idé at få dem tømt regelmæssigt. Det gøres med en såkaldt slamsuger.

En slamsuger er en speciel vogn med en slange, der suger fedt, skidt, grus, sand og andet slam op i en tank og bortskaffer det så miljømæssigt optimalt som muligt. Ved rensning af kloak løsner og fjerner slamsugeren alt det, der sidder fast, og kloakken spules ren med vand.

Mange kloakservice firmaer går endda skridtet videre og tilbyder deres kunder skylning med genbrugsvand. Derved kan de samtidig tilbyde de billigste og mest miljørigtige løsninger. Genbrugsvand bruger også mindre energi og vand, for der skal ikke fyldes rent vand på bilerne flere gange om dagen.

Løsningen med genbrugsvand vil du blive tilbudt, hvis du f.eks. bestiller slamsugning i Kalundborg.

Tømning af kloak og bundfældningstank

Det er nemt at komme til at hælde lidt fedt i køkkenvasken, selvom du har intentioner om det modsatte. Vi ved jo godt alle sammen, at fedt stivner og sidder fast i rørene, og så har vandet svært ved at løbe ud gennem afløbet.

Er der kommet vådservietter, hygiejneprodukter eller andet uvelkomment i toilettet, opstår der også problemer. Ud over, at vandet ikke kan løbe igennem, vil det ret snart lugte ubehageligt af kloak. Derfor skal du hurtigst muligt have fat i en professionel, der kan komme og tømme kloakken med en slamsuger.

 

slamsugning kalundborg

 

 

En bundfældningstank (også kaldet septiktank) skal tømmes regelmæssigt. Hvis den ikke bliver tømt og pludselig løber over, vil indholdet forurene miljøet og grundvandet. Som tommelfingerregel bør en septiktank tømmes en gang om året.

Endelig kan nogle virksomheder have behov for at få suget tanke og beholdere rene for olie, benzin og andre kemikalier. I disse tilfælde er det ekstra vigtigt at hyre professionelle til slamsugning, da disse farlige væsker skal bortskaffes på forsvarlig og miljørigtig vis.

Serviceaftaler er en god ide

Hvad enten du er privat eller en virksomhed, der ind imellem har brug for slamsugnings service, vil det være en god ide at indgå en serviceaftale med en professionel. Så sikrer du dig, at eventuelle tilstopninger tages i opløbet, og at udstyr som olieudskillere, pumpebrønde, tag- og vejbrønde etc. tjekkes med jævnlige intervaller.