Få den rette hjælp til det anbragte barn med en støttekontaktperson

I Danmark anbringes mellem tre og fire tusind børn uden for hjemmet hvert eneste år. Mange af disse børn anbringes i plejefamilier, og andre anbringes på særlige institutioner.

Når et barn anbringes uden for hjemmet og dermed fjernes fra sin biologiske familie er det fordi det skønnes at barnets trivsel og velfærd er truet og at det ikke tjener barnets tarv at blive sammen med sine forældre. Denne vurdering foretages af fagpersoner fra kommunen som har særligt øje på forhold som kan indikere en fjernelse af barnet.

Det kan for eksempel være en mangelfuld sproglig og social udvikling, at barnet klarer sig dårligt i skolen, eller at barnet viser tegn på misbrug eller mistrivsel. I de tilfælde hvor et barn vurderes som værende en egnet kandidat til anbringelse er det vigtigt at bevare en vis form for kontinuitet i processen så barnet i så høj grad som muligt oplevelser en form for tryghed og stabilitet hele vejen igennem.

Til dette formål anvendes det der kaldes for en støttekontaktperson. Det er vigtigt at denne støttekontaktperson er professionelt uddannet og har erfaring med sårbare børn og unge for at kunne varetage sit hverv. Og derfor skal du vælge din støttekontaktperson med omhu.

Vælg familieplejekonsulent Lola Dokkedal som din støttekontaktperson i Kokkedal

Når du vælge familieplejekonsulent Lola Dokkedal som din støttekontaktperson er du garanteret en dygtig, erfaren og empatisk kontakt person for dit anbragte barn. Lola Dokkedal har igennem mange år arbejdet professionelt med sårbare børn og unge samt deres familier og kender betydningen af at have en stærk og vedholdende voksen som fast holdepunkt i en tilværelse som ellers kan virke kaotisk og farefyldt.

Lola Dokkedal har igennem årene fungeret som støttekontaktperson for mange børn som siden hen har både uddannet sig og selv stiftet familie med stor succes. Læs mere på https://www.loladokkedal.dk/stottekontaktperson.